หวยเด็ด

สมัครสมาชิก

พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 กราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5

เว็บหวยอันดับหนึ่ง

พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 (King Rama V statue) ตั้งอยู่ที่ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ เป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งประชาชนร่วมกันสร้างถวายในรัชสมัยของพระองค์ นับเป็นอนุสาวรีย์ที่แตกต่างจากบุคคลอื่น ซึ่งมักจะสร้างขึ้นหลังจากบุคคลนั้นเสียชีวิตไปแล้ว อีกทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดพระบรมรูปด้วยพระองค์เองอีกด้วย

พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5

ประวัติ

สร้างขึ้นโดยมีต้นแบบจากพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่14 แห่งฝรั่งเศส ด้วยฝีมือของจอร์จ เซาโล นายช่างชาวฝรั่งเศสแห่งบริษัท ซุซ แฟรส์ ฟองเดอร์ ที่กรุงปารีส เมื่อ พ.ศ. 2450 พระบรมรูปสร้างเสร็จสิ้นและส่งมาที่กรุงเทพฯ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2451 ตรงกับงานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ 40 ปี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงครองราชย์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย เป็นเวลา 42 ปี และเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ขณะพระชนมายุได้ 58 พรรษา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ประชาชนชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระนามแด่พระองค์ว่า “สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” หรือ “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

พระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5

นอกจากพระบรมรูปทรงม้า ยังมีสถานที่สำคัญที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เช่น พระราชวังดุสิต ซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นที่เสด็จประทับชั่วคราว และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่และพระราชทานนามว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม หมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 5

การเดินทาง

 

เปิดทำการ 24 ชั่วโมง ไม่เสียค่าเข้าชม

 

 

————————————————————————–

ติดตามข่าวสารหวยเด็ดๆ เลขแม่นๆ สถานที่ขอหวยสุดปัง2021 ได้อย่างฟรีๆ ทุกวันที่นี่ คลิ๊ก : หวยเด็ด พญาเต่า

 

ข่าวหวยข่าวสารข้อมูลหวย