รวมเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ ตรวจหวย ข่าวหวยซอง หวยเลขเด็ด งวดนี้ หวยลาว หวยซอง หวยดังจากทั่วประเทศไทย (หวยไทยรัฐ หวยแม่จำเนียน)

สถานที่ขอหวย วัดราชบพิธ 2566 พาชมความงามของ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ฝั่งพระนคร

สถานที่ขอหวย วัดราชบพิธ 2566

สถานที่ขอหวย วัดราชบพิธ 2566 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นอีกหนึ่งสถานที่เก่าแก่ของฝั่งพระนคร ที่หลาย ๆ คนก็มักจะไปเยี่ยมชมในวันหยุด ถือว่าเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและอลังการอีกแห่งหนึ่งอีกด้วย วันนี้เราจะพาเพื่อนไปชมความเก่าแก่ และความงดงามของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามกัน

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หรือ วัดราชบพิธ พระรามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2412 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นวัดประจำพระองค์ อีกทั้งยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 อีกด้วยค่ะ ภายในวัดเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น พระอุโบสถ พระวิหาร พระมหาเจดีย์ พระวิหารคต วิหารมุข ศาลาราย และสุสานหลวง สถานที่ขอหวย วัดราชบพิธ แต่จุดเด่นของวัดราชบพิธนั้นอยู่ที่ พระมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นเจดีย์องค์ประธานนั่นเองค่ะ วัดราชบพิธ66  สร้างขึ้นด้วยทรงไทยย่อเหลี่ยม ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบลายเบญจรงค์ทั้งองค์ วัดราชบพิธกรุงเทพ ยอดปลีพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ดูสง่างามและวิจิตรตระการตา

สมัครสมาชิก

ไหว้พระมหาเจดีย์ ศิลปะผสมผสาน วิจิตรงดงาม สถานที่ขอหวยวัดราชบพิธ 2566

สถานที่ขอหวย วัดราชบพิธ 2566

ประวัติวัดราชบพิธ

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หรือ คือพระรามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2412 ในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นวัดประจำพระองค์ สถานที่ขอหวยภาคกลาง โดยมี พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ เป็นแม่กองอำนวยการก่อสร้าง และเนื่องจากเป็นวันที่มีมหาสีมาตั้งที่กำแพงวัดทั้ง 8 ทิศ เลขพารวย วัดราชบพิธ และเป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง จึงเป็นที่มาของชื่อ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นั่นเองค่ะ ในอดีต พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งวังของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร และเจ้าจอมมารดาคล้าย แต่ได้มีการซื้อที่ดินตรงนี้มา สถานที่ขอหวยวัดราชบพิธ เพื่อสร้างพระอารามหลวงขึ้นตามโบราณราชประเพณี หลังจากนั้นก็ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จาก

วัดโสมนัสราชวรวิหาร มาจำพรรษา และอัญเชิญ พระนิรันตราย มาประดิษฐานภายในวัด ปัจจุบัน เลขเฮง วัดราชบพิธ ยังคงเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญยิ่งของเมืองไทย ที่เป็นทั้งวัดประจำ รัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 7 ทั้งที่ประทับขององค์สมเด็จพระสังฆราชถึง 3 พระองค์ รวมถึง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน เลขมงคล วัดราชบพิธ รวมถึงเป็นที่ตั้งของสุสานหลวงเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานคร ในส่วนของรูปแบบสถาปัตยกรรม มีการผสมผสานระหว่างศิลปะไทย สมัยกรุงรัตนโกสินทร์เข้ากับศิลปะขอมโบราณ และตะวันตกอย่างลงตัว ภายใน พระวิหาร และ พระอุโบสถ จะมีโครงสร้างคล้ายกับโบสถ์ทางตะวันตก จะต่างกันตรงที่เพดานพระอุโบสถ เลขนำโชค วัดราชบพิธ จะตกแต่งด้วยลายเครือเถาสีทอง และมีจิตรกรรมฝาผนังที่บอกเล่าถึงพุทธประวัติ ในขณะที่ด้านในของพระวิหารจะมีลวดลายเพียงในส่วนของเพดาน และกรอบหน้าต่างเท่านั้ ผนังเป็นสีทองไม่มีลวดลาย และเป็นที่ประดิษฐานของ พระประทีปวโรทัย

คาถาบูชา

ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าว พุทธัง ชีวิตตัง ยาวะนิพพานัง สะระนังคัจฉามิ อิติปิโส ภะคะวา
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สถานที่ขอหวย วัดราชบพิธ 2566

ที่อยู่วัดราชบพิธ

2 ถนนเฟื่องนคร แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ จาก : https://www.posttoday.com/,https://www.istockphoto.com/,https://www.lekded789.com

บทความแนะนำ
❤️ วิธีขอเลขเด็ด ❤️

จงตั้งจิตให้เป็นสมาธิ โดยหลับตาหายใจเข้า-ออกลึก ๆ สัก 1 นาที หรือจนรู้สึกว่าจิตใจสงบแล้ว พร้อมแล้ว ให้ลืมตาและอธิษฐานดังนี้

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____(บอกชื่อสกุลของท่าน)_____ ขอตั้งจิตอธิษฐานถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือ _____(บอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ)_____

ขอบารมีท่านช่วยดลบันดาลเปิดดวงโชคลาภ บอกใบ้เลขเด็ด เลขนำโชค ให้ข้าพเจ้า ผ่านวงล้อเสี่ยงทายเลขเด็ดนี้ด้วยเทอญ
คลิก ” เสี่ยงทาย ” …